Saksliste og valgkomiteens innstilling til årsmøte Sola HK – Sola

Saksliste og valgkomiteens innstilling til årsmøte Sola HK

Til medlemmene i Sola Håndballklubb
09.03.2023

Styret innkaller herved til årsmøte 2022 torsdag 16. mars i Sola Håndballklubb. Årsmøtet avholdes i VIP rommet i Åsenhallen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, betalt kontingenten og ikke ha en lønnet stilling i idrettslaget hvor man tjener over 1G. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vedtekter for Sola HK finner du her.

Kontrollkomiteens beretning 2023