Klubben – Sola

Klubben

Sola Håndball ble stiftet i 1934 som en del av Sola Idrettslag.
I 1995 ble klubben skilt ut som Sola Håndball.

Klubben består i dag av ca 600 medlemmer, og har 2 heltidsansatte på kontoret – daglig leder og salgs & markedssjef samt en administrasjons- og eventkoordinator i en deltidsstilling. I tillegg til medlemmene har klubben også ca. 90 trenere og oppmenn/oppmødre.

Klubben disponerer Åsenhallen, sentralt plassert rundt idrettsanleggene på Sola. Åsenhallen har i overkant av 150 000 besøkende, som gjør den til en av de best besøkte hallene i regionen.