Lagleders huskeliste – Sola
Foto: Kenneth Mcdowell

Lagleders huskeliste

Velkommen som foreldrekontakt/trener for Sola Håndball. Klubben er foreldredrevet og det vil i praksis si at mesteparten av arbeidet utføres kostnadsfritt av foreldre. Dette arbeidet omfatter organisering av inntektsgivende arbeid, trening av lag, opplæring av dommere, sekretariatstjeneste, kiosksalg, vakter, foreldrekontakt, kjøring og mye mer.

Oppgavene for en lagleder varierer fra lag til lag, og fra årsklasse til årsklasse, men her vil man finne informasjon om de vanligste oppgavene foreldrekontakten tar seg av.

Som foreldrekontakt er det du som er bindeleddet mellom foreldrene / laget og klubben.

LAGLEDERENS OPPGAVER

Oversikt over Lagleders ansvarsområder; (ikke uttømmende)

 • Dugnadskoordinering sammen med Dugnadsansvarlig for laget
 • Sikre at alle spillerne er spilleberettiget for Klubben
 • Holde oversikt og sørge for at kontingent og treningsavgift blir betalt
 • Sørge for at lisens er betalt (gjelder spillere fra fylte 13 år)
 • Informasjon om overganger og innmeldinger av nye spillere
 • Oversikt over lagets inntekter og utgifter
 • Påmelding til cuper og turneringer (sammen med Daglig Leder)
 • Informasjon til spillerne, trenere, og foreldregruppen
 • Samarbeid med trenere om turer, kamper, turneringer etc.
 • Loddsalg for Klubben
 • Loddsalg for NHF (dersom aktuelt)

INFORMASJON Det finnes masse informasjon om håndball, treningsforslag, hvordan oppføre seg på banen, teknikkmerker, NHF-lovbok, spilleregler, Kamprapporter, kampoppsett, omberamming av kamper, sonetrening etc. finner du her https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/


Når vi skriver at det og det er lagleders oppgaver betyr dette selvsagt ikke nødvendigvis at alt må utføres av lagleder. Han kan delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og/eller til en av de øvrige foreldre som til daglig ikke sitter i lagapparatet.

ABC FOR LAGLEDERE

 • Lagledelse
 • Lederholdninger
 • Utvikle fellesskapet og lagånden
 • Ta alle med på råd, og vis respekt for alle.
 • Behandle alle likeverdig, og gi dem like sportslige muligheter.
 • Slå ned på baksnakk og illojalitet mellom spillerne.
   
 • Gi den enkelte ansvar og utfordringer
 • Stimuler til innsats og egenutvikling.
 • Ha tid til å snakke med hver enkelt spiller.
 • Gi ærlig feedback.
 • Utvikle en sportslig holdning i laget
 • Vær et forbilde gjennom egen oppførsel.
 • Krev respekt overfor dommer.
 • Krev sportslig holdning overfor motstanderne.
 • Lær alle å tape og vinne med samme sinn.

Opptreden på sidelinjen

 • Lagleder, trener og spillerne skal være samlet ved innbytterbenken under kampen.
 • Alle taktiske instruksjoner skal gis på en sakelig om sømmelig måte.
 • Det skal være ryddig på sidelinjen vår etter kamp
 • Husk at lagledere og trenere er klubbens ansikt utad.

Holdninger til dommeren

 • Lær spillerne å respektere dommeren
 • Det klarer seg med en dommer på banen!
 • Dommeren kan gjøre feil, men dommerens skjønn er en del av spillet.
 • Respekter dommeravgjørelsene – tenk fremover.
 • Slå ned på dårlig opptreden
 • Laglederens oppførsel betyr enormt for spillerens oppfatninger og valg av oppførsel – tenk fremover.
 • Vær særlig nøye med å lære spillerne å skille mellom respekt for personen og det å være uenige i enkeltavgjørelser.
 • La oss alle bidra til at flere syntes det er moro å dømme håndball.
   

Tips til laglederen

 • Lag aktivitetsplan for sesongen, da blir det lettere å planlegge for alle.
 • Lag en komplett liste over spillerne med adresse, telefon og fødselsdato.
 • Lag en plan for møter med spillere og foresatte.
 • Lag en sjekkliste for hjemmekamper (deleger oppgaver).
 • Sekretariat
 • Dommer
 • Ball, vester utstyr, drakter etc
 • Sett opp kjøreliste for alle bortekampene.
 • Lag en utstyrsliste for legekofferten.