Ungdomsavdelingen i Sola HK – Sola

Ungdomsavdelingen i Sola HK

Ungdomsavdelingen favner alle fra mini til og med G / J 16.

Ungdomsavdelingen i Sola Håndball har stor aktivitet med ca. 500 medlemmer

All trening foregår i Åsenhallen A og B, samt Solahallen.

Ungdomsavdelingen kan tilby:

·          Fysisk trening under kyndig veiledning i et godt miljø
·          Utdannede / utdannelse av ledere / trenere.
·          Delta i serien
·          Spilledrakter, nødvendig førstehjelpsutstyr og annet materiell
·          Administrativ hjelp
·          Kvalifisering til Bring (Jenter 16 – nasjonal serie)
·          Eget cup-arrangement i september, Sandnes Sparebank Cup i september
·          Felles tur til håndball-cup utenbys for aldersbestemte lag på våren
·          Jule-/sommeravslutning m.m

Alle medlemmer i Sola HK skal bidra med:
·          Betale kontingent (og lisens fra det året de blir 13)
·          15 timer dugnadsarbeid for klubben (10 timer fra 2.søsken) (prosjektarbeid og kiosk samlet)
·          Sekretariat – hjelp for laget
·          Evt. salg av skrapelodder
·          Eget listelotteri (september / oktober)

Treningen starter opp i midten av august og holder på fram til mai.

Opplysninger om treningstider fås ved henvendelse på e-mail info@sola-hk.no eller ved å sjekke treningstidene som ligger på nettet (www.sola-hk.no)

Vi ønsker nye og gamle medlemmer, trenere, oppmenn og tillitsvalgte velkommen til sesongen.

Ikke minst ønsker vi også alle foreldre velkommen.