Lisens og forsikring – Sola

Lisens og forsikring

HVORDAN FINNE UT HVEM AV SPILLERNE SOM HAR BETALT LISENS OG HVORDAN REGISTRERE NYE SPILLERE PÅ LAGET.

Gå inn på på www.handball.no og øverst velger du Region SørVest.
Gå inn på Klubbsiden som ligger nede til venstre.

Klubbsiden til Sola HK hos region Sør-Vest: http://www.handball.no/logon_klubb.asp
Kontakt administrasjon for å få brukernavn og passord til klubben. Du kommer da inn på Sola HK sin klubbside hos Region SørVest.

Trykk så på venstre side: Personer i klubben
Øverst trykker du på søking, du får en ny side og legger inn årstall og K for kvinner eller M for menn. Da får du en oversikt over hvem som ligger inne for denne årsklassen samt Spillerens Lisens KID nr og når de betalte Lisens. For de som har betalt i år står det 1415, i fjor 1314 og ingenting er nye som er registrert med KID nr. men ikke har betalt lisens.
Har dere spillere som ikke er registrert i denne basen kan du legge inn nye. (Er spilleren registrert får du melding)

Du går da inn på venstre side under: Registrere nye personer eller trykke på ny ved siden av søkeknappen Husk å lagre for da kommer KID nr. opp med en gang. Når du er ferdig LOGG AV Klubbsiden.

Gå så inn på SØRVEST under Lisens og Forsikring. Beløpet som skal betales kan velges mellom LISE og LISE PLUSS (hovedforskjellen er at LISE PLUSS er en bedre forsikring og at neste år kommer innbetalingsblanketten for denne forsikringen tilsendt i posten).  For info om hva forsikringen dekker/gjelder for se: http://www.handball.no/p1.asp?p=17801