Klubbhåndboka Sola HK – Sola

Klubbhåndboka Sola HK

TRYKK HER FOR Å LESE OG/ELLER LASTE NED KLUBBHÅNDBOKA

Klubbhåndboka angir retningslinjer for hvordan man ønsker å administrere, tilrettelegge og utvikle Sola Håndballklubb (heretter «Klubben») til å bli den ledende idrettsklubben i regionen. Sentralt i Klubbhåndboka står «Sportsplanen» som legger føringer for hvordan Klubben ønsker å legge til rette for den sportslige satsingen fra mini avdelingen og til opp til elitenivå.

Klubbhåndboka eies og forvaltes av Klubben ved det dets valgte styre (heretter «Styret»).

Klubbhåndboka er utarbeidet i tett samarbeid med trenere og andre ressurspersoner i og rundt Klubben som har lang erfaring fra håndballsporten. Klubbhåndboka vil være gjenstand for en årlig gjennomgang og oppdatering, samt ellers ved behov.

Håndboka er oppdatert sist 01.09.2023.