Utvalg – Sola

Utvalg

Det er satt ned 4 ulike utvalg i klubben. Henvendelser til utvalgene rettes til utvalgslederne – man finner kontaktinformasjon i styreoversikten.