Saksdokumenter (oppdatert 17.04) og påmelding til Årsmøte 2023 – Sola

Saksdokumenter (oppdatert 17.04) og påmelding til Årsmøte 2023

Til medlemmene i Sola Håndballklubb 05.04.2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Sola Håndballklubb. Årsmøtet avholdes i VIP rommet i Åsenhallen tirsdag 16. april kl 18.00.

MELD DEG PÅ HER

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, betalt kontingenten og ikke ha en lønnet stilling i idrettslaget hvor man tjener over 1G. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sola HK sin hjemmeside.

Årsmøte 2023

Revisors Beretning (oppdatert 17.04.2024)

Strategiplan 2024-2028