Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 22. mars – Sola

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 22. marsTil: Årsmøtet i Sola HK
Fra: Valgkomiteen 

Årets valgkomite har bestått av:
Svein Ove Svendsen
Jostein Fylkesnes
Eirik Dahle


Valgkomiteens innstilling:


Leder                            Alexander Olafsrud                                                          På valg 1 år

Styremedlem                 Anne Solhaug                                                                 På valg 2 år    

Styremedlem                Monica Sandve                                                                På valg 2 år

Styremedlem                Rune Haukebøe                                                              På valg 2 år

Styremedlem                Tonje Nøstvold                                                                 På valg 2 år         

Styret for Sola HK for 2022/23 blir:


Leder                            Alexander Olafsrud                                                          På valg 1 år         

Styremedlem                Anne Solhaug                                                                 På valg 2 år     

Styremedlem                Rune Haukebøe                                                              På valg 2 år     

Styremedlem                Monica Sandve                                                                På valg 2 år

Styremedlem                Tonje Nøstvold                                                                På valg 2 år

Styremedlem                Hallgeir Kjellesvik                                                            Ikke på valg     

Styremedlem                Kjerstin Pettersen                                                            Ikke på valg         

Varamedlem                 Anne Stav                                                                        Ikke på valg         

Varamedlem                 Agnete Kvammen                                                            Ikke på valg    

VALGKOMITEENS innstilling til ny kontrollkomite


Kontrollkomite                       Pål Fister                                                        Velges 1 år     
Kontrollkomite                       Børge Hermansen                                          Velges 1 år     
Kontrollkomite vara   Linda Marie Næsheim                                    Velges 1 år

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen.