Logi Trans AS – Sola

Logi Trans AS driver med nasjonal og internasjonal transport og spedisjon, inkludert farlig gods og tollbehandling. Logi Trans er lokalt eid, med global tilstedeværelse, og hovedkontoret er lokalisert på Tananger.

Med terminaler og kontorer flere steder i både inn- og utland, tilbyr Logi Trans personlig service over hele verden, med fokus på kvalitet, seriøsitet og leveringspresisjon.

Følg oss på Instagram!

Følg oss på LinkedIn


Navn:
Cathrine Ogne
Adresse:
Plattformvegen 5
Postnr/sted
4056 Tananger
Tlf
975 24 910