Jomeli AS – Sola

Jomeli AS er et uavhengig marine-, offshore- og fornybart konsulentselskap.

Jomeli AS leverer marinetjenester til olje- og gassektoren, samt fornybar og maritim industri.

Med en kombinasjon av kompetanse på høyt nivå med både teknisk og operativ erfaring, kan Jomeli AS tilby kundene kvalitet og effektive løsninger, enten det gjelder frittstående prosjekter eller integrerte løsninger.

Navn:
Jostein Fylkesnes