Byggmester Egil Knudsen – Sola

Byggmester Egil Knudsen er et byggefirma med fokus på nybygg, påbygg og rehabilitering i Stavanger, Sandnes og omegn. Vi er stolte av å levere godt håndverk, og vi er opptatt av å holde ord.

Gründer Egil Knudsen fikk mesterbrevet sitt i 1988, og startet da som byggmester. 2. januar 1996 ble firmaet aksjeselskap. I dag er vi 11 ansatte, inklusiv to lærlinger og en maler. Å ha lærlinger i bedriften er en investering i framtiden. For oss har det alltid vært viktig for å ta bransjeansvar. Derfor er vi aktive i lauget, og har til enhver tid ansatt lærlinger i bedriften. De fleste av våre fast ansatte har fagbrev.

Kontaktperson:
Egil Knudsen
TLF: 92262286
E-post: egil@egilknudsen.as