Sandnes Sparebank Håndballskole 1. – 3. mars 2021 er dessverre avlyst. – Sola

Sandnes Sparebank Håndballskole 1. – 3. mars 2021 er dessverre avlyst.

Vi står fortsatt oppi en annerledes tid, hvor vi alle må forholde oss til retningslinjer som endres ukentlig og smittevernhensyn som skal tas.
Heldigvis er de fleste klubber og lag i gang med treninger igjen, men alt av kamper, turneringer osv. er utsatt på ubestemt tid.

Vi håpet og trodde vi ville klare å planlegge og gjennomføre en trygg håndballskole ved å hensyn ta gjeldende smittevernregler. Her i regionen er vi p.t.. heldige og har lave smittetall, men vi ser at situasjonen kan endres fort – og varianter av mutert COVID virus kan endre situasjonen veldig plutselig.

Dette gjør at Sola Håndball har måtte ta den vanskelige beslutningen om å avlyse «Sandnes Sparebank Håndballskole» i vinterferien 1. – 3. mars.

Kommunene på Nord-Jæren anbefaler ingen å reise mellom kommuner, og klubben ser at det kan bli vanskelig å arrangere en håndballskole som samler spillere fra flere klubber i regionen. Samtidig lever våre A-lags spillere under strenge restriksjoner, og det er ikke ønskelig at de oppsøker større forsamlinger utover spillere på eget lag.

Vi beklager selvsagt at denne beslutningen er tatt, men som klubb ønsker vi å ta et ansvar for å minimere sjansen for et eventuelt smitteutbrudd på tvers av kommunegrenser.

Fredag 12. februar kom også håndballforbundet med anbefalinger i forbindelse med håndballskoler i vinterferien – der de gav klarsignal om å gjennomføre slike samlinger om alle deltakere var fra egen klubb. På «Sandnes Sparebank Håndballskole» har vi deltakere fra flere andre klubber, og da sier også forbundet at håndballskolen bør avlyses.

Vi synes det er veldig leit å avlyse en av årets store begivenheter i Åsenhallen, men vi ser frem til at vi igjen kan invitere til «Sandnes Sparebank Håndballskole» ved en senere anledning.

Påmeldingsbeløp for de som allerede er påmeldt er refundert.