Pressemelding fra Sola Håndball – Sola

Pressemelding fra Sola Håndball

Scott Harrington fratrer som hovedtrener for A-laget.

Det er i dag, tirsdag 22. oktober 2019, blitt enighet mellom hovedtrener Scott Harrington og Sola Håndball om at Scott Harrington fratrer som hovedtrener for A-laget med umiddelbar virkning.

Harrington har kontaktet klubben med ønske om å bli fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener for A-laget, noe klubben har tatt til etterretning og partene er enige om fratredelsen.

Forventninger til egne og klubbens prestasjoner er ikke innfridd og Harrington ønsker derfor å fratre som hovedtrener. Sola HK ønsker å beholde Scott Harrington i en funksjon i klubben, og arbeider med å se på alternative muligheter.

Klubben og styret har umiddelbart satt i gang arbeidet med å få på plass ny trener til A-laget i Sola HK.

Sola 22.10.2019

Styret i Sola HK

Kontaktpersoner:
John Harald Kåsen (daglig leder Sola HK) TLF 90778605
Are Domert (styreleder Sola HK) TLF 40807046