HC Lokomotiva Zagreb-Sola, EHF European League W 2122 – Sola

HC Lokomotiva Zagreb-Sola, EHF European League W 2122