Kontrollkomiteens beretning til årsmøte 11. mars 2021 – Sola

Kontrollkomiteens beretning til årsmøte 11. mars 2021

Kontrollkomiteens oppgaver er etter NIFs lov § 2 – 12 å føre tilsyn med Sola håndballs økonomi.

Kontrollkomiteens beretning til årsmøte i Sola HK torsdag 11. mars finner du her.