Invitasjon til BRING- og SPAR-trening – Sola

Invitasjon til BRING- og SPAR-trening

Sola/SIF-samarbeidet starter opp med Bring- og SPAR-trening mandager fra 20 til 22, og i den forbindelse inviteres spillere født 1995, 1996, 1997 (1998) til å være med.

Hei igjen, viser til tidligere utsendt informasjon, informasjon på våre hjemmesider samt avholdt informasjonsmøte 24/1 i Stavanger Idrettshall hvor både spillere, trenere og foresatte fra mange klubber var til stede.

Sola/SIF-samarbeidet starter opp med Bring- og SPAR-trening mandager fra 20 til 22, og i den forbindelse inviteres spillere født 1995, 1996, 1997 (1998) til å være med. Første gang er mandag 28. januar kl. 20-22 i Stavanger Idrettshall.

Vi ber om at dere videreformidler dette til aktuelle spillere i deres klubb.

Trenere i oppstarten vil være Ole Oftedal og Vegard Idsøe. Ved behov vil flere trenerressurser stilles til disposisjon.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Stavanger IF ved Mette Seglem Aasen på tlf. 481 73 120, eller Sola HK ved Michael Hald på tlf. 932 15 435.

Vi presiserer at dette i første omgang er et treningstilbud. Direkte kontakt med spillere med tanke på overgang vil først skje på et senere tidspunkt, og da slik at de respektive klubber informeres i forkant.

Vi håper å se mange motiverte spillere på fellestrening i Stavanger Idrettshall fremover.

Håndballhilsen fra Stavanger IF og Sola HK