Informasjon vedrørende kampaktivitet i Region SørVest – Sola

Informasjon vedrørende kampaktivitet i Region SørVest

Den 05.01.22 ble det klart at det ikke blir en gjenåpning av kampaktiviteten før tidligst 14.01.22, og kampene oppsatt i perioden frem til og med denne datoen er flyttet til nye datoer. Vi venter for øyeblikket på videre informasjon fra nasjonale myndigheter om hva som vil gjelde for trenings- og kampaktivitet etter den 14.01.22. Frem til vi mottar mer informasjon om dette, ønsker vi å forberede oss til gjenåpning av helgens kampaktivitet i vår region, og vil derfor gjøre følgende:

Intersport 4’er håndball 6-8 år 15.-16.01.22:

NHF Region SørVest vil ta kontakt med arrangørene av oppsatte arrangement denne helgen.

Aktivitetsserien 9-11 år 15.-16.01.22:

NHF Region SørVest vil redusere antall kamper for oppsatte arrangement denne helgen, slik at kampoppsettet er oppdatert for helgens runder hvis kampaktiviteten gjenåpnes. Vi vil redusere antall kamper til 1 kamp per lag per arrangement, og vil sette av ekstra tid til hver kamp. Vi vil arbeide med dette de neste dagene, og det vil sendes ut varslinger i puljene med mer informasjon etter hvert som endringene er foretatt.

12-15 år 15.-16.01.22:

Kamper oppsatt i disse klassene kan ved gjenåpning av kampaktiviteten avvikles på oppsatt kamptidspunkt, ettersom disse klassene har trent som normalt i perioden som har vært.

For oppsatte reisekamper på tvers av fylkesgrensene i J/G 15 år Regionserie, vil det være mulig å omberamme disse. Hvis lagene er blitt enige om nytt kamptidspunkt før kampen skulle vært spilt, kan det søkes elektronisk omberamming kostnadsfritt. Hvis lagene ikke er blitt enige om nytt kamptidspunkt før kampen skulle vært spilt, kan kampen omberammes kostnadsfritt til fiktiv dato 01.05.22. Kamper som settes til fiktiv dato kan søkes omberammet kostnadsfritt i ettertid når lagene er enige om ny dato.

16 år, Juniorserien og Senior 15.-28.01.22:

Kamper oppsatt i disse klassene kan ved gjenåpning av kampaktiviteten avvikles på oppsatt kamptidspunkt hvis lagene ønsker dette. Ettersom disse klassene ikke har trent som normalt i perioden som har vært, har dere muligheten til å omberamme kamper oppsatt frem til og med den 28.01.22. Hvis lagene er blitt enige om nytt kamptidspunkt før kampen skulle vært spilt, kan det søkes elektronisk omberamming kostnadsfritt. Hvis lagene ikke er blitt enige om nytt kamptidspunkt før kampen skulle vært spilt, kan kampen omberammes kostnadsfritt til fiktiv dato 01.05.22. Kamper som settes til fiktiv dato kan søkes omberammet kostnadsfritt i ettertid når lagene er enige om ny dato.

Dette vil med andre ord si at vi forbereder oss til en gjenåpning av kampaktiviteten etter den 14.01.22. Kamper som ønskes flyttet av lagene i oppgitt periode, må søkes omberammet elektronisk i TurneringsAdmin før kampen skulle vært spilt. Hvis kampaktiviteten ikke gjenåpnes etter den 14.01.22, vil region SørVest komme tilbake med mer informasjon. Mer informasjon kommer fra kretsen så snart nasjonale myndigheter har fremlagt ny informasjon på neste pressekonferanse.