Byåsen – Sola – Sola

Byåsen – Sola

Onsdag ble Camilla & co for sterke i Trondheim. 

Slik ser tabellen ut

Slik utviklet kampen seg