Årsmøtet i Sola Håndball utsettes til mai/juni! – Sola

Årsmøtet i Sola Håndball utsettes til mai/juni!

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til Koronaviruset, har NIFs generalsekretær torsdag 12.03.2020 besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist for gjennomføring av Årsmøtet er satt til 15. juni 2020.

Sola Håndball følger de føringer som blir gitt av Kommuneoverlegen i Sola Kommune, FHI, andre myndigheter, NIF, NHF og RIK, og utsetter på dette grunnlag gjennomføringen av Årsmøtet som anbefalt.

Sola Håndball følger utviklingen nøye videre, og kommer tilbake med ny dato for gjennomføring av Årsmøtet på et senere tidspunkt.

Se mer informasjon fra Norges Idrettsforbund her.

Med vennlig hilsen
Styret i Sola HK