Treninger i gang igjen i Åsenhallen og Solahallen fra mandag 18. mai 2020 – Sola

Treninger i gang igjen i Åsenhallen og Solahallen fra mandag 18. mai 2020

Mandag 11. mai kom det nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet knyttet til organisert trening. I den forbindelse vil Åsenhallen og Solahallen åpne igjen mandag 18. mai for håndballtrening under forutsetning at treningene følger overordnende retningslinjene fra myndighetene og Norges Håndballforbund sine retningslinjer for håndballtrening. Treningene er ikke åpne for andre enn spillere og trenere/lagledere.

Alle trenere, lagledere og foresatte må lese gjennom retningslinjene. Vi vet det er mye informasjon – men det er VIKTIG å lese gjennom alt nøye og videreformidle til deres lag.

De overordnede retningslinjene fra FHI og Helsedirektoratet leser du her.

Retningslinjene fra håndballforbundet vil henge synlig i hall, og dere er selv ansvarlig for at det kommuniseres ut videre til spillere og dets foresatte på deres lag.

Treningene skal ALLTID ledes av en voksen person over 18 år.

Garderober er også stengt for skift og dusj, men toaletter/vask skal være tilgjengelig for å sikre tilgang til vann og såpe. 

Gruppene får ikke komme inn i hall før oppsatt tid, og må avslutte treningen 15 minutter før oppsatt tid slik at de har forlatt hallen før neste gruppe kommer inn.

Treningstider for uke 21 og 22 finner man her.

Fra uke 23 går vi tilbake igjen til de ordinære treningstidene man hadde før koronatiltakene og nedstenging. Man skal fortsatt følge retningslinjene.

NÅR MAN HAR TRENINGSTID I HALL A: Når man ankommer trening benytt hovedinngangen og gå ned til hall A. Etter at treningen er over forlater man hall A i døren nede ved styrkerommet.

NÅR MAN HAR TRENINGSTID I HALL B: Når man ankommer trening benytt sideinngang fra utsiden inn til tribunen i B-hallen og gå ned til hall B. Etter at treningen er over forlater man hall B i døren nede på kortsiden.

Det er ikke tillatt å benytte styrkeroms fasilitetene i Åsenhallen – det er fortsatt stengt.

LEIE AV VIPROM OG CAFE:
Leie av VIP rom vil ikke være mulig før til høsten. Dette da klubben ikke har kapasitet til å holde dette rent, og desinfisere etter alle gruppene.
Om man ønsker å ha en avslutning etc. kan man benytte cafeen – laget er selv ansvarlig for å vaske ned bord og stoler etter bruk med desinfiserende middel i forkant og etterkant. Det står vaskemidler inne på kjøkkenet.

Også her gjelder retningslinjene på grupper inntil 20 personer, og med en meters avstand.

Følgende hovedprinsipper gjelder:
1. Er du syk, hold deg hjemme. Det samme gjelder om man er i karantene.
2. God hånd og hostehygiene skal praktiseres. Alle vasker hender når de kommer, og når de forlater hallen.
3. Hold minst en meter avstand.

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Den nye anbefalte gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. For 6-10-åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer)
 2. Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år
 3. Kun friske personer skal delta på trening
 4. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte.
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 5. Husk en meter mellom deltakerne både før, under og etter trening. Lag med spillere under 19 år kan trene organisert som normalt.
 6. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball.
 7. Ballen skal vaskes etter hver trening (benytt vanlige rengjøringsmidler)
 8. Alle har hver sin flaske
 9. For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner.

  TIL DE SOM BENYTTER KLISTER:
  Intersport Madla får inn førstkommende mandag små klisterbokser som man kjøper til eget forbruk – dette dekkes ikke av klubb. Sola HK har fått en pris på kr. 135,- pr. boks. Intersport forventer at varene er inne til ca. kl. 12-13 på mandag, og det kan lønne seg å være tidlig ute da det er mange håndballspillere som skal i gang.

 10. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt
 11. Det er tillatt å bruke felles utstyr så lenge rådene over følges. Husk også å vaske/desinfisere felles utstyr etter hver trening
 12. Forsettlig brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen.


Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med en flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg
 • Det anbefales å ikke bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)