Saksliste, påmelding og valgkomiteens innstilling til årsmøte Sola HK – Sola

Saksliste, påmelding og valgkomiteens innstilling til årsmøte Sola HK

Til medlemmene i Sola Håndballklubb
15. mars 2022, Sola


Styret innkaller herved til årsmøte 2021 tirsdag 22. mars i Sola Håndballklubb. Årsmøtet avholdes i VIP rommet i Åsenhallen.

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE

Alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg på i forkant.

Påmelding til årsmøte 22. mars 2022 gjør man her.

Påmeldingsfrist er mandag 21. mars klokken 12:00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, betalt kontingenten og ikke ha en lønnet stilling i idrettslaget hvor man tjener over 1G. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet avholdes 22. mars klokken 18:00.

Vedtekter for Sola HK finner du her.

Valgkomiteens innstilling for styret 2022

Kontrollkomiteens beretning 2022