Saksliste og påmelding til årsmøte Sola HK – Sola

Saksliste og påmelding til årsmøte Sola HK

Til medlemmene i Sola Håndballklubb
4. mars 2021, Sola

Styret innkaller herved til årsmøte 2020 torsdag 11. mars i Sola Håndballklubb. Årsmøtet avholdes digitalt på Teams, og man må melde seg på i forkant.

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE
Alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg på i forkant. De påmeldte vil da få en innkalling til årsmøte pr. e-post med invitasjon til Teams møte.

Påmelding til årsmøte 11. mars 2021 gjør man her.
Påmeldingsfrist er tirsdag 9. mars klokken 16:00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, betalt kontingenten og ikke ha en lønnet stilling i idrettslaget hvor man tjener over 1G. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet avholdes 11. mars klokken 19:00.