Nye retningslinjer for innendørs idrett for barn og unge. – Sola

Nye retningslinjer for innendørs idrett for barn og unge.

Nå åpnes det for innendørs idrett for barn og unge under 20 år, og vi kan igjen ønske velkommen til trening i Åsenhallen og Solahallen.
Dessverre er det noen begrensninger for å kunne gjennomføre trening – men nå er vi endelig i gang igjen!

Nye retningslinjer er gjeldende fra fredag 22. januar klokken 00:00.

Barn og unge under 20 år kan trene innendørs, med treningsgrupper på MAX 10 personer. Trenere regnes ikke som en del av gruppene, men kommer utenom.
Trening kan gjennomføres som normalt med nærkontakt.
Avstandsregelen på en meter mellom spillerne både før, i pauser under trening og etter trening.


ÅSENHALLEN A & B:
Om man trener på hel bane, kan man ha treninger med 2 grupper a 10 personer, men må da ta ned skillevegg mellom banene.


SOLAHALLEN:
Om man trener på hel bane, kan man ha treninger med 2 grupper a 10 personer, men må da merke av et godt område på begge sider av midtlinjen hvor kun trenere kan bevege seg.
Det er VIKTIG at disse gruppene er faste og spillere kan ikke bytte grupper. Kamper/turneringer er fortsatt utsatt, og det er ikke mulig å arrangere internkamper mellom gruppene.

Trening for voksne over 20 år, som ikke kommer innunder toppidrett kan dessverre ikke trene innendørs på nåværende tidspunkt.

VIKTIG INFORMASJON FOR LAG I SOLA HK I FORBINDELSE MED TRENING:

Minner om smittevernsregler som gjelder for Sola HK – disse må følges og kommuniseres ut til alle spillere, trenere og annet støtteapparat på alle lag.
Smittevernsregler for klubben ligger på vår hjemmeside, og man kan finne de her.

Alle lag skal fortsatt følge regler for hvordan vi ankommer hallene, og forlater disse. Alle kontaktflater skal vaskes over før man forlater treningsbanen – og EN METERS REGELEN ER UFRAVIKELIG.