OPPDATERT INFORMASJON FRA SOLA HK 23. FEBRUAR 2021:

Regjeringen kunngjorde i en pressekonferanse fredag 19.02.21, at det åpnes opp for kamper for barn og unge under 20 år fra samme kommune, fra og med tirsdag 23.02.21.

Barn og unge: Lag på juniornivå og yngre kan gjennomføre innendørstrening i normale former. Disse lagene kan også delta i kampaktivitet fra tirsdag 23. februar, så lenge motstanderne er fra samme kommune. Maks 50 personer totalt kan være til stede på innendørsarrangement, inkludert arrangørstab.

Barn og unge under 20 år kan trene innendørs, med treningsgrupper på MAX 20 personer. Trenere regnes ikke som en del av gruppene, men kommer utenom.
Trening kan gjennomføres som normalt med nærkontakt.
Avstandsregelen på en meter mellom spillerne både før, i pauser under trening og etter trening.


Fra fredag 29. januar er også følgende forskrift gjeldende:
Idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne over 20 år åpnes, i grupper på inntil 10 personer. Trening kan ikke gjennomføres med nærkontakt, og enmeters regelen må holdes både før, under og etter trening.


ÅSENHALLEN A & B:
Om man trener på hel bane, kan man ha treninger med 2 grupper a 20 personer, men må da ta ned skillevegg mellom banene.


SOLAHALLEN:
Om man trener på hel bane, kan man ha treninger med 2 grupper a 20 personer, men må da merke av et godt område på begge sider av midtlinjen hvor kun trenere kan bevege seg.
Det er VIKTIG at disse gruppene er faste og spillere kan ikke bytte grupper. Kamper/turneringer er fortsatt utsatt, og det er ikke mulig å arrangere internkamper mellom gruppene.

Retningslinjene fra håndballforbundet henger også synlig i hall, og dere er selv ansvarlig for at det kommuniseres ut videre til spillere og dets foresatte på deres lag.

Her finner dere Norges Håndballforbunds retningslinjer for organisert håndballtrening for barn og ungdom  som er basert på helsemyndighetenes føringer.

Treningene skal ALLTID ledes av en voksen person over 18 år.

Gruppene får ikke komme inn i hall før oppsatt tid, og må avslutte treningen senest 5 minutter før oppsatt tid, og sørge for at de forlater banen raskt slik at neste gruppe kan komme inn.

Garderober skal fortrinnsvis ikke benyttes, om de brukes er hvert lag ansvarlig for å vaske benker, vegger etc. som er kontaktflater.
Stolene nede på banen skal også vaskes etter hver trening.

NÅR MAN HAR TRENINGSTID I HALL A: Når man ankommer trening benytt hovedinngangen og gå ned til hall A. Etter at treningen er over forlater man hall A i døren nede ved styrkerommet.

NÅR MAN HAR TRENINGSTID I HALL B: Når man ankommer trening benytt sideinngang fra utsiden inn til tribunen i B-hallen og gå ned til hall B. Etter at treningen er over forlater man hall B i døren nede på kortsiden.

HAR MAN TRENINGSTID I SOLAHALLEN: Lag som skal trene skal ikke gå inn før oppsatt treningstid, og de lag som trener i forkant skal forlate hallen raskt så neste gruppe kan komme inn. Foreldre bes hente barn utenfor hallen slik at vi ikke får samlinger i gangen.

Følgende hovedprinsipper gjelder:
1. Er du syk, hold deg hjemme. Det samme gjelder om man er i karantene.
2. God hånd og hostehygiene skal praktiseres. Alle vasker hender når de kommer, og når de forlater hallen.
3. Hold minst en meter avstand.
4. Bruk Antibac

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Den nye anbefalte gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. For 6-10-åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer)
 2. Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år
 3. Kun friske personer skal delta på trening
 4. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte.
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 5. Husk en meter mellom deltakerne både før, under og etter trening. Lag med spillere under 19 år kan trene organisert som normalt.
 6. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball.
 7. Ballen skal vaskes etter hver trening (benytt vanlige rengjøringsmidler)
 8. Alle har hver sin flaske
 9. For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner.
 10. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt
 11. Det er tillatt å bruke felles utstyr så lenge rådene over følges. Husk også å vaske/desinfisere felles utstyr etter hver trening
 12. Forsettlig brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen.


Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med en flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg

Det anbefales å ikke bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets).