Innkalling til årsmøte 2021 – Sola Håndballklubb – Sola

Innkalling til årsmøte 2021 – Sola Håndballklubb

Til medlemmene i Sola Håndballklubb
8. februar 2021, Sola

Styret innkaller herved til årsmøte i Sola Håndballklubb.
Årsmøtet avholdes 11. mars klokken 19:00. Vi kommer tilbake igjen til hvordan årsmøtet avholdes, i henhold til gjeldende retningslinjer på det aktuelle tidspunktet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar, to uker før årsmøtet til info@sola-hk.no

Vedlagte mal benyttes for saker som ønskes meldt inn finner du her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sola HK sin hjemmeside (www.sola-hk.no) Saksliste blir lagt ut senest 4. mars.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sola HK ved daglig leder John Harald Kåsen kontaktes på telefon 90778605 eller e-post john@sola-hk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret Sola Håndball