Vi står samlet – Sola

Vi står samlet

Sola Håndball står foran en spennende tid, med nye tanker og ideer, som skal løfte klubben.

De siste tre årene har det foregått en lengre omorganiseringsprosess, men dette er ikke mer konfliktfullt enn at noen slutter og andre kommer til. Det er positivt for klubben at nye øyne kommer inn, og kan rasjonalisere og bryte opp gamle vaner. Sola Håndball opplever en enorm dugnadsånd og kampvilje blant spillere og frivillige. Dette engasjementet ønsker klubben å bevare, ved å ansette nye folk som kan dra det administrative lasset videre. I en overgangsperiode har det vært behov for midlertidige løsninger. Forhåpentligvis danner dette et enda sterkere grunnlag for klubben og ny daglig leder. Vi har en hovedtrener som gjør en kjempejobb, og som står sammen med klubben om å ivareta vår visjon. Sola Håndball står bak ordene MOT, GLEDE og SAMHOLD, og synes det er unødvendig med spekulasjoner om intriger og splid i organisasjonen. Vi er en åpen klubb, og alle som ønsker er velkomne til å bli med. Bli med på å skape MOT, GLEDE og SAMHOLD.

 

 

 

Sportslig hilsen

 

Styret og administrasjon

 

Sola Håndball