Veloverstått vinterfest for Sola HK! – Sola

Veloverstått vinterfest for Sola HK!

Torsdag 20. februar inviterte ungdomsutvalget i Sola HK alle spillere fra J/G 9 og eldre, foreldre og støtteapparat i klubben til Vinterfest i Åsenhallen!

Begge hallene var i bruk, med kjekke øvelser og aktiviteter som alle kunne prøve seg på. A-lagsjentene bidrog på alle stasjoner, og fikk med seg imponerende resultater blant annet på «90 graderen» og lasermåling.Gjennom hele arrangementet var det åpen cafe, hvor det var lodd og salg av kaker, pizza, saft og kaffe. Alle pengene som kom inn går direkte til innkjøp av utstyr i ungdomsavdelingen.

Helt til slutt ble det tatt et fellesbilde av alle deltakerne.

Foto: Lise AarthunTakk for en kjekk ettermiddag sammen her i Åsenhallen!