Velkommen til Sola – Sola

Velkommen til Sola

Fra mandag 25. september vil Sara Vik starte opp som koordinator hos administrasjonen i Sola HK. Hun blir med for å videreutvikle Sola som klubb, og ta det i administrative oppgaver både rettet mot bredde og elite. I tillegg blir hun også en viktig bidragsyter når det gjelder å videreutvikle og gjennomføre arrangement, både eksisterende og nye.

Sara er utdannet ergoterapeut med 16 års erfaring innen spesialist og kommunehelsetjeneste. Hun kommer opprinnelig fra Sverige, men har bodd i Norge i flere år.

Hun har i flere år vært sterkt engasjert i lokal idretten, både som trener og i sportslig utvalg i Tasta Håndballklubb samt lagleder i Stavanger Turnforening. Begge hennes barn er aktive i håndball, og hun gleder seg nå til å ta fatt på jobben i Sola HK.

Jeg ser virkelig frem til å bli en del av klubben og Solafamilien. Det blir spennende å ta del i og være med å utvikle klubben videre, og jeg gleder meg til å bli kjent med både bredde og elitegruppen i klubben.

Sara Vik

Det betyr at klubben nå vil bestå av tre personer i administrasjonen, og vi gleder oss til å få Sara på plass.
Velkommen til Sola!