Veileder for kamper og arrangement – Sola

Veileder for kamper og arrangement

Veilederen for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen er nå klar.

Innhold:

  1. Generelt
  2. Smittevernets «gylne treenighet»
  3. Hovedpunkter
  4. Definisjoner
  5. Kamparrangement – telling og registrering
  6. Håndballbanen
  7. Dommerens ansvar
  8. Lagenes og utøvernes ansvar
  9. Arrangørens ansvar
  10. Kiosk/utsalgssted

Alle som er tilknyttet Sola HK som trenere, støtteapparat og utøvere skal lese gjennom denne informasjonen.