Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 11. mars – Sola

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 11. mars

Til: Årsmøtet i Sola HK
Fra: Valgkomiteen 

Årets valgkomite har bestått av:
Svein Ove Svendsen
Jostein Fylkesnes
Eirik Dahle


Valgkomiteens innstilling:

Leder                            Ivar Klette                                                                        På valg 1 år

Nestleder                      Alexander Olavsrud                                                             På valg 2 år    

Styremedlem                Kjerstin Pettersen                                                               På valg 2 år

Styremedlem                Hallgeir Kjellesvik                                                             På valg 2 år

Varamedlem                 Anne Stav                                                                             På valg 2 år         

Varamedlem                 Agnete Kvammen                                                               På valg 2 år

Styret for Sola HK for 2020/21 blir:

Leder                            Ivar Klette                                                                               På valg 1 år         

Nestleder                      Alexander Olavsrud                                                             På valg 2 år     

Styremedlem                Rune Haukebø                                                                       Ikke på valg     

Styremedlem                Osmund Lillemo                                                                Ikke på valg

Styremedlem                Arild Grasdal                                                                           Ikke på valg 

*Styremedlem               Hallgeir Kjellesvik                                                             På valg 2 år     

Styremedlem                Kjerstin Pettersen                                                            På valg 2 år         

Varamedlem                 Anne Stav                                                                                 På valg 2 år         

Varamedlem                 Agnete Kvammen                                                            På valg 2 år    

Merk * Hallgeir Kjellesvik ble valgt som varamedlem for 2 år i fjor (2020), men blir nå innstilt som styremedlem for 2 år.

VALGKOMITEENS innstilling til ny kontrollkomite

Kontrollkomite                      Pål Fister                                                        Velges 1 år    
Kontrollkomite                      Børge Hermansen                                          Velges 1 år    
Kontrollkomite vara   Linda Marie Næsheim                                               Velges 1 år

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen.