Valg i Sola Håndball – Sola

Valg i Sola Håndball

Valg i Sola Håndball
Årsmøte 7. mars kl. 19.00, 2019

 

Kjære alle sammen!

 

Vi står foran nytt årsmøte i 2019 (torsdag 7. mars kl. 19.00) hvor vi også skal velge inn nye representanter til de ulike vervene.  Styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, kontrollkomite og ikke minst Leder og nestleder skal velges.

 

Sola Håndball er helt avhengig av å ha et godt styre som kan lede Sola Håndball i noen spennende år fremover. Sola Håndball trenger et styre som kan gjøre klubben til en solid og flott bredde klubb samtidig som vi også skal være en bærekraftig eliteserieklubb.

Har du lyst å være med eller kjenner noen som kan gjøre en god jobb for klubben?
Forslag til kandidater kan sendes valgkomité innen 25. februar.
(NB! Kandidatene må ha blitt forespurt og sagt seg villig til vervet, før de sendes valgkomiteen.)

Valgkomité vil så sette sammen et styre de vil anbefale til Årsmøte og presentere denne på Årsmøte 7. mars.

 

Utvalg:
I tillegg til styret har også klubben behov for engasjerte personer i ulike utvalg. Klubben har en rekke utvalg som arbeider for klubben og styret. Ungdomsutvalg, sportslig utvalg, sponsor utvalg, dugnadsutvalg mm. Dersom DU ønsker å hjelpe klubben videre og kunne tenke deg å være med i et utvalg, ta gjerne kontakt med styre eller daglig leder.

 

Følgende verv skal velges på Årsmøte 7. mars:

Leder:                                                                 1 år
Nestleder                                                          2 år

Styremedlem:                                                 2 år

Styremedlem:                                                  2 år
Styremedlem:                                                  2 år
Vara                                                                     2 år

Valgkomite for neste årsmøte                  3 medlemmer + 1 stk vara
Kontrollkomite                                                2 medlemmer + 2 stk vara

Forslag kan sendes til følgende mail:                   byrerune@gmail.com
Eventuelle spørsmål kan rettes til Rune:            959 17152