Valg i Sola Håndball – Sola

Valg i Sola Håndball

Årsmøte 12. mars kl. 19.00

Vi står foran nytt årsmøte i 2020 (torsdag 12. mars kl. 19.00) hvor vi også skal velge inn nye representanter til de ulike vervene.  Styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, kontrollkomite og ikke minst Leder og nestleder skal velges.

Sola Håndball er helt avhengig av å ha et godt styre som kan lede Sola Håndball i noen spennende år fremover. Sola Håndball trenger et styre som kan gjøre klubben til en solid og flott bredde klubb samtidig som vi også skal være en bærekraftig eliteserieklubb.

Har du lyst å være med eller kjenner noen som kan gjøre en god jobb for klubben?
Forslag til kandidater kan sendes valgkomité innen 14. februar.
(NB! Kandidatene må ha blitt forespurt og sagt seg villig til vervet, før de sendes valgkomiteen.)

Valgkomité vil så sette sammen et styre de vil anbefale til Årsmøte og presentere denne på Årsmøte 12. mars.

Utvalg:
I tillegg til styret har også klubben behov for engasjerte personer i ulike utvalg. Klubben har en rekke utvalg som arbeider for klubben og styret. Ungdomsutvalg, sportslig utvalg, sponsor utvalg, dugnadsutvalg mm. Dersom DU ønsker å hjelpe klubben videre og kunne tenke deg å være med i et utvalg, ta gjerne kontakt med styre eller daglig leder.

Følgende verv skal velges på Årsmøte 12. mars:
Leder:                                                                1 år
Styremedlem                                                   2 år
Styremedlem:                                                  2 år
Styremedlem:                                                  2 år
Vara                                                                   2 år

Valgkomite for neste årsmøte                   3 medlemmer + 1 stk vara
Kontrollkomite                                                2 medlemmer + 2 stk vara

Forslag kan sendes til følgende mail:     svein.ove.svendsen2@lyse.net
Eventuelle spørsmål kan rettes til Svein Ove:    974 79 577