Støtt oss med Grasrotandelen – og bidra til viktig arbeid i bredde og elite! – Sola

Støtt oss med Grasrotandelen – og bidra til viktig arbeid i bredde og elite!

Midlene Sola Håndball får fra Grasrotandelen gjør at vi kan utstyre lagene med riktig trenings utstyr, baller, drakter og klister. Dette gjør at vi kan bruke andre midler til aktivitet for barn og ungdom med deltakelse i flere turneringer som klubben dekker.

Grasrotandelen er en gode som alle kan ta del i – om man bare setter seg inn i muligheten som ligger der.

Svein Gaute Hølestøl, daglig leder Sola HK

 Støtt Sola Håndball med din grasrotandel her


75 år med overskudd til gode formål


Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet. Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Overskuddet som skapes fordeles til samfunnsnyttige formål. Selskapets overskudd fordeles til formålene som er vedtatt i Lov om pengespill.

I år er det 75 år siden den første tippekupongen ble lansert i Norge, og siden den gang har det skjedd mye. Hele overskuddet til Norsk Tipping går tilbake til samfunnet, til idrett, kultur og samfunnsnyttige formål. Siden den første tippelappen i 1948 og frem til i dag har over 180 milliarder kroner gått tilbake til alle disse ulike samfunnsnyttige formålene. Overskuddet vokser, og i dag bidrar Norsk Tipping, hver eneste dag, med 15 millioner kroner til gode formål, som for eksempel topp- og breddehåndballen.

Skaper magiske øyeblikk og gir drømmene en sjanse


Om det handler om en håndballklubb som øremerker midlene til ungdomsavdeling, arrangerer håndballskole, kjøper nye draktsett eller sender A-laget på treningsleir, så finnes det en fellesnevner. Midlene er gitt til noe som skaper engasjement i lokalsamfunnet, og gjennom den innsatsen disse mottakerne yter benyttes midlene fra Norsk Tipping til å skape magiske øyeblikk for andre. Norsk Tipping bidrar til å gi drømmene våre en sjanse.

Topp- og breddeklubber i håndballnorge er eksempler på noen som mottar tippemidler fra Norsk Tipping, men det fordeles penger til veldig mye annet, stort og smått, fra nord til sør og øst til vest. Norsk Tipping skal være hele folkets spillselskap, men også en viktig samfunnsaktør som bidrar til felles møteplasser.

Støtt Sola Håndball med din grasrotandel her