Westco Miljø – Sola

Westco Miljø – ledende i Rogaland på innsamling og gjenvinning av næringsavfall!

Fra bosshenting til miljøbedrift
Selskapsnavn som Bosscentralen, CBT-Transport, Systemtransport, Containers, Westboss, Westco Renovasjon, FF Resi, Veidekke gjenvinning og RSG Miljø er alle en del av vår historie og utvikling. Fra å være en ren transportør av avfall er vi i dag Rogalands ledende miljøbedrift innen håndtering av næringsavfall.

Kildesorteringsenheter og transport
Westco Miljø disponerer 57 biler og mer enn 9000 kildesorterings-enheter som avfallsbeholdere, containere i alle størrelser og presseløsninger. Vi kan bistå med å tilrettelegge brukervennlige sorteringsløsninger, med kombinasjoner av utstyr og transport som tar høyde for miljøkravene og kostnadseffektivitet.

Offshoreutstyr
Westco Miljø tilbyr kildesorteringsenheter for offshorebruk. Dette er containere, komprimatorer i ulike størrelser. Utstyret er godkjent i.h.t. DNV 2.7.1.

Mottak og gjenvinning av avfall
De senere årene har Westco Miljø gjort store investeringer i mottak/sorteringsanlegg, med blant annet et av Norges mest moderne sorteringsanlegg plassert på Forus. For å kunne holde høy servicegrad er våre mottaks anlegg plassert i nærheten av våre kunder. Anleggene på Eigerøy, Dusavik og Tananger fungerer som omlastningsstasjoner / satellitt anlegg til våre sorteringsanlegg på Vigrestad og på Forus.

99% Til gjenvinning
Av alt avfall som blir behandlet på våre sorteringsanlegg går 99 % til gjenvinning.

Kontaktperson: 
Åge Korsfur
Driftssjef
Tlf: 91356046
Epost: aage@westco.no