Soundrops AS – Sola

Selskapet tilbyr en digital markedsføringstjeneste for produkt og merkevarebygging, som gir tilbake til ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Tjenesten markedsfører på mobilflaten via tydelige varslinger med tilhørende sofistikert funksjonalitet. Film, lyd, bilde, tekst, lokasjon, kart og handlings fremmende interaksjon mm.

Ditt budskap presenteres på forsiden av den viktigste og mest vesentligste digitale flaten for folk flest. Kombinasjonen av gode tilbud og fordeler med tilhørende støttefunksjonen skaper en positiv bevisstgjøring.

Samfunnsansvar
50 – 70% av markedsføringsinntekter i Soundrops går til frivillige organisasjoner. Markedskommunikasjonen i Soundrops skjer på tvers av alle organisasjoner og innenfor annonsørens valgte geografiske område.

Soundrops markedsføringstjeneste blir snart tilgjengelig

Bli med oss fra starten.

Soundrops – en plass for gode tilbud og tilhørighet
Fotball, håndball, hockey, svømming, dans, stup, skateboard, sykling, ridning, synkronsvømming, rugby, judo, speider, musikk, badminton, alpint, snowboarding.

The bottom line –

Navn:
Helge Skarveland