Sola VGS – Sola

Når du går på toppidrett håndball på Sola vgs., vil du få en god treningshverdag som er tilpasset det faktum at du skal trene med klubblaget på kvelden. Det betyr at vi trener mye teknisk og taktisk for å utvikle ferdigheter som du kanskje ikke har så mye tid til å øve på i klubblaget.

Innhold i treningene
Treningshverdagen vil bestå av å utvikle tekniske egenskaper som ulike finter, nye skuddtyper, innspillsteknikker, pasningsvarianter og ulike forsvarsteknikker. Vi jobber også mye med vurderingsøvelser, hvor vi f.eks. legger opp til øvelser der vi må velge om vi skal skyte, spille strek eller spille videre.

Trenere
Sola vgs. har trenere med den høyeste tekniske utdannelsen som finnes i Norge, og har utviklet mange spillere som spiller på høyeste nivå.

Utdanning
Skolens oppgave er å legge forholdene til rette for at du skal kunne utvikle deg best mulig som håndballspiller, og samtidig ivareta din videregående opplæring. Idrettsfag gir deg generell studiekompetanse.

Treningsleir og opplevelser
Håndballgruppen reiser også på tur sammen. Vi har som tradisjon å dra en uke på treningsleir til Spania hvor vi spiller kamper, trener og har det kjekt sammen. Vi planlegger også å dra en langhelg til Final Four i Tyskland.

Kontaktpersoner:
Jorunn E. Mjåtveit
Avdelingsleder
Tlf: 90883836
Epost: jorunn.e.mjaatveit@skole.rogfk.no

Kjetil Ellertsen
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Tlf: 99 24 78 05
Epost: kjetil.ellertsen@skole.rogfk.no