Vi tar alltid ansvar for din trygghet.

PSS Securitas er en totalleverandør av sikkerhetsløsninger. Vi har spesialisert oss på ordensvakthold, arrangements-sikkerhet og  spesialtjenester, og kan via Securitas-konsernet tilby fullstendige sikkerhetsløsninger til deg og din bedrift. Løsningene dekker alle sikkerhetsaspekter, inkludert manuelle tjenster, varesikring, brann- og slukkeøvelser og tekniske løsninger i form av alarmer, adgangskontroll, kameraovervåkning og kontrolltjenster.

Vi ønsker å ta vare på deg, og tilpasser våre løsninger til ditt behov. Via en stab av kompetent utførende personell og rådgivere, og et bredt produktspekter, lever vi etter vårt motto: «Vi tar alltid ansvar for din trygghet».

Ta kontakt med oss for en samtale rundt ditt sikkerhetsbehov!

Kontaktperson:
Osmund Lillemo
E-post: osmund.lillemo@securitas.no
TLF: 90273307