NorEngros Kjosavik AS – Sola

Norengros Kjosavik er et lokalt eid selskap med hovedkontor og lager på Forus. Våre mange medarbeidere står til tjeneste for våre kunder med sin entusiasme, erfaring og kunnskap. Vi er – og skal være – en kompetansebedrift. 

Visjon

Vi selger og distribuerer forbruksvarer, utstyr og relaterte tjenester til offentlig sektor og privat næringsliv ved hjelp av kompetanse og personlig service, moderne teknologi og optimale logistikkløsninger.

Verdier

Positiv – Engasjert – Respekt
Vi arbeider for at våre verdier skal gjenspeiles i alt vi foretar oss, og i samhandlingen med våre kollegaer, kunder og leverandører. Vi skal vise respekt, og vi skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør at kundene våre kan bruke tiden på sin primærvirksomhet.

Navn:
Kjetil Gilje
Tlf
99576972