Nordisk Bærekraft – Sola

175 000 000 flasker og bokser forsvant i restavfall og naturen i 2020. Nordisk Bærekraft har satt seg som mål at ingen flasker eller bokser finnes i naturen innen 2023. Vi jobber derfor kontinuerlig med løsninger for bedrifter og skoler for å skape engasjement og få inn denne verdien.

Verdiene vi får inn skal inn i sirkulærøkonomien ved at:
75% av alle inntekter går til veldedighet/skoler/idrettslag/foreninger, VTA bedrifter, og mennesker som kan være med å bli en ressurs i samfunnet.
Resterende 25% blir brukt til å drifte organisasjon, utgifter til drift samt få mennesker som ikke i dag er i jobb til å bli attraktive på arbeidsmarkedet.
Bærekraft handler om bærekraftig natur, bærekraftig økonomi og bærekraft i et sosialt aspekter.

Det grønne skiftet er på vei.
Mange sitter på perrongen og venter. Noen har såvidt begynt å pakke. Og noen har ikke bestemt seg for å bli med på reisen i det hele tatt. EU legger føringer på din bedrift, og det har vi tenkt å gjøre noe med.
Rådgiving fra våre kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere noe av det beste du kan oppdrive i Norge.

Vi har bestemt oss for å bli med på reisen.
Vi har pakket bagen, stått på perrongen, og sitter allerede på toget.
Har du lyst å bli med på reisen?
Vi jobber ikke med Bærekraft, vi ER Bærekraft.

Navn:
Egil Hansen
Tlf
907 79 279