Mento – Sola

Mento er og har vært leverandør til olje og gassindustrien siden 1971. Med samme eier og samme logo.

Mento er et kundeorientert, effektivt og fremtidsrettet selskap med mange produktområder. Mento leverer slanger, kuplinger, flowline utstyr, ventiler, filter systemer samt boreteknisk utstyr.

Vi bidrar til våre kunders suksess gjennom markedsinnsikt, unik teknisk kompetanse og industriens mest effektive handelsløsninger.

Vi kan derfor bidra med stort sett alle varebehov for våre kunder.

Kontaktperson:
Sven Erik Sandsmark
Group manager Sales & Marketing
TLF: 51648607
E-post: ssa@mento.no