HK Container AS er totalleverandør innen alt fra containere til mobilkraner. Selskapet startet i 1975 med lastebiler, og utvidet i 1980 med salg og utleie av lagercontainere, gangtunneler og brakker/kontorcontainere, som fremdeles er hovedproduktene.

Selskapet het opprinnelig Helge Kristoffersen AS, men skiftet navn til HK Container i september 2017. I dag er selskapet eid av Kranringen AS.

HK Container har salg og depot i Bergen, Voll, Oslo, Skien, Sandefjord, Nykirke og Moelv, og kjennetegnes ved:

  • Over 40 års erfaring
  • Vestlandets hoved importør av alle typer containere siden 1992
  • 50 depot i Europa til disposisjon
  • Muligheter for rimelige tilpasninger og ombygginger