Blostrupmoen – Sola

Vår visjon er: KUNNSKAP REDDER LIV!

Siden 2006 har hjertestarterne våre bidratt til å redde mange liv!

Våre førstehjelpskurs gir økt kunnskap og kompetanse når minuttene teller,
slik at du skal føle deg trygg nok til å utføre hjerte- og lungeredning og til å bruke hjertestarter. Vi kurser årlig over 1000 lag, foreninger og bedrifter over hele Norge.

Våre instruktører sertifiseres årlig ved hjelp av fagressurser tilsluttet Norsk Resuscitasjonsråd, og er alle fast ansatt hos Blostrupmoen. Med lang erfaring innen formidling og kursing i
førstehjelp leverer vi høy og lik kvalitet til alle våre kunder uansett lokasjon i Norge.

Hjertestarterne våre sørger vi for at er operative til enhver tid med våre serviceavtaler. Elektroder og batteri blir byttet og ny hjertestarter blir satt opp ved en eventuell hendelse.

På kontoret vårt har vi en erfaren stab som har jevnlig dialog med kundene våre for å sikre den beste kundeopplevelsen. Vi arrangerer blant annet fagdager og beredskapsøvelser i samarbeid med flere av kundene våre. Våre kurs: Førstehjelp, FSE-kurs, Livredning i vann, Fallsikring og Sikkert arbeid på el- og hybridkjøretøy. Alle våre førstehjelpskurs inkluderer trening på bruk av hjertestarter.

Gode priser til alle partnere!
I Blostupmoen Norge har vi gjort det til vår misjon å øke den lokale beredskapen og redde flest mulig liv. Derfor tilbyr vi alle partnere avslag i prisen på hjertestarter med serviceavtale og etablering, samt avslag i prisen på årlig førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og andre kurs.
Vi har e-læring, digitale og fysiske kurs.

Kontaktperson:
Tuva Andersen Abello  
Tlf: 97 43 52 83 

taa@blostrupmoen.no

Navn:
Tuva Andersen Abello
Tlf
97435283