Sola-kontoret er sommer-stengt i juli – Sola

Sola-kontoret er sommer-stengt i juli

Administrasjonen tar ferie i juli, og kontoret er dermed stengt.
E-post leses sporadisk, og om det er noe som ikke kan vente til august kan man også nå oss på telefon.

God sommer!

Hilsen
Svein Gaute (41623711) og Siri (45257951)