Sola Håndball vil utvide trenerteamet på senior og rekrutt – Sola

Sola Håndball vil utvide trenerteamet på senior og rekrutt

Som ett ledd i videre utvikling av Sola Håndball så leter klubben nå veldig aktivt etter en trener-ressurs både i Norge og våre naboland for å styrke spillerutviklingen i klubben.

Etter Knut Ove Joa sin signering som hovedtrener for de to kommende sesongene – så er det nå den svært viktige ressursen som assistenttrener for senior – kombinert med ett stort ansvar for spillerutviklingen og da en tett oppfølgning av rekruttene som skal på plass.

 

Etter flere sesonger hvor en har lykkes på både senior og rekruttarenaer – samtidig som en har opparbeidet seg en trygg og stabil økonomisituasjon – så ønsker klubben og er i stand til nå å posisjonere seg enda bedre for å levere en tydelig og attraktiv utviklingsarena for spillerne i egen stall samt inn mot våre samarbeidsavtaler med andre klubber.

For spørsmål rundt denne eller andre trenerstillinger i Sola Håndball – ta kontakt med Daglig Leder John Harald Kåsen på info@sola-hk.no eller Hovedtrener Knut Ove Joa på knutove@sola-hk.no