SOLA HÅNDBALL VALGKOMITENS FORSLAG TIL STYRET 2017 – Sola

SOLA HÅNDBALL VALGKOMITENS FORSLAG TIL STYRET 2017

SOLA HÅNDBALL VALGKOMITENS FORSLAG TIL STYRET 2017

Styret

Leder Marianne Wiig 1 År
Nestleder Monica Gravdal 2 år
3 Anja Berggård Endresen 2 år
4 Alexander Olavsrud 2 år
5 Are Domert 2 år
6 Kurt Arne Gimre 1 år
7 Charlie Granfeldt 1 år

Vara
Lise Aarthun 1 år
Anne Martha Berget 1 år

Kontrollkomite
Hege Karlsen 1 år
Wenche Vikedal 1 år
Vara Renate Berg 1 år
Vara Linda Marie Næsheim 1 år

Valgkomite
Leder Eirik Andreassen 1 år
Tone Runestad 2 år
XX

Vara Frances Broms 2 år