Sola Håndball trenger flere dommere i klubben – har du lyst? – Sola

Sola Håndball trenger flere dommere i klubben – har du lyst?

Regionen har mistet mange dommere siste året og trenger flere for at vi skal klare å gjennomføre kampene som er satt opp. 

Vi håper det er noen dommer spirer i klubben som ønsker å dømme kamper og vil ta Barnedommer kurs og Dommer 1 kurs, eller ta steget videre til Dommer 2. 

Sola Håndball dekker avgiften til dommer kursene, og det er flott om dere er et par som dømmer sammen. 

ØNSKER DU Å TA DOMMERKURS ELLER VIL BEGYNNE Å DØMME IGJEN?


Ta kontakt med daglig leder Svein Gaute på sveingaute@sola-hk.no så finner vi en løsning for å komme i gang.

Kurs i høstferien:

https://www.handball.no/globalassets/region-sorvest/dommere/kurshefte_rsv_2021-22_final_02-2.pdf

Les mer om de ulike kursene her:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/utdanning/dommerutdanning/