Sola Håndball tildelt Elitelisens i grønn kategori – Sola

Sola Håndball tildelt Elitelisens i grønn kategori

Elitelisensnemnda (ELN) har gjort sine første tildelinger av kategorier for Elitelisens 2020-21.

Sola Håndball er igjen tildelt lisenskategori grønn i Elitelisens 2020-2021. Grønn kategori har alle elementer oppfylt.

Alle klubber i eliteserien og 1. divisjon må ha elitelisens.

Tidligere søkte klubbene om elitelisens hvert år. Nytt fra forrige sesong er at klubbene etter søknadsbehandling for sesongen 2019-20, beholder lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles. 

Tidligere var det kun økonomi som ble vurdert, nå er det en helhetsvurdering der også organisatoriske områder og arena er blant hovedområdene klubbene blir vurdert ut fra. Klubbene vil få en lisenskategori som er enten grønn, gul eller rød. Grønn kategori har alle elementer oppfylt. Gul kategori har mindre alvorlige mangler fra reglementet, mens rød kategori har alvorlige mangler som er vurdert enkeltvis eller samlet.

Les mer om Elitelisens her.