Søkes: Styremedlemmer i Sola Håndball 2017 – Sola

Søkes: Styremedlemmer i Sola Håndball 2017

Søkes: Styremedlemmer i Sola Håndball 2017

 

Sola Håndball er en håndballforening som skaper mye glede og moro for barn og ungdommer i alle aldre. Dessuten har vi et seniorlag Dam som spiller i eliteserien, Grundigligaen, 2016-17.

Klubben er medlemsstyrt og er avhengig av frivillige ressurser og dugnadsarbeid. Dette er oftest en sosial og hyggelig anledning å bli kjent med andre medlemmer og foreldre tilknyttet klubben.

 

Det fins flere typer av dugnad, for eksempel er mange kjent med forskjellige roller innen kafédrift, ulike vakter ift turneringer og arrangementer, trenere, lagledere, etc.

 

Klubben har et styre som også er sammensatt på dugnadsbasis. Valgkomiteen (naturligvis dugnad) består av tre personer, og vi går allerede nå ut med invitasjon til de av dere som kan tenke dere en rolle i styre og stell å melde deres interesse til oss.

Vi ønsker å motta din søknad senest medio-September 2016, der du kortfattet forteller litt om din bakgrunn og hvorfor nettopp du kan tenke deg å være med i styret.

Har du spesialkompetanse som du mener kan gagne klubben innen f eks økonomi, organisasjon & ledelse, salg, HR, juss eller sport, så er det en fordel.

Viktigst er et brennende engasjement og interesse for klubbens utvikling.

 

Send din søknad til en av oss i Valgkomiteen, og merk søknaden «Styreverv i Sola HK» så tar vi kontakt senest i slutten av september.