Sandnes Spb Cup – Sola

Sandnes Spb Cup

Velkommen til Sandnes Sparebank Cup 2010

Sandnes Sparebank Cup trekker hvert år mange lag, primært fra egen region til Sola.

Sandnes Sparebank Cup legger også vekt på å avvikle et arrangement med godt sosialt innhold hvor trivsel og kameratskap skal stå sentralt. Ledertreff, diskotek og andre trivselsmessige arrangement er med på å gjøre turneringen til en viktig miljøfaktor i norsk håndballmiljø.

Vi vil ønske alle spillere, trenere, lagledere, dommere, samt dugnadshjelpere hjertelig velkommen til turneringen.

I år har vi tilrettelagt for et godt sosialt tilbud for spillere og ledere / trenere, samt et faglig opplegg for trenere.

I år tilbyr vi alle deltagerpakker, som inkluderer T-skjorte og billetter til Sola sin neste hjemmekamp i Postenligaen.

Dersom du har spørsmål under turneringen, vennligst ta kontakt med funksjonærer eller hovedsekretariatet i Åsenhallen.  Alle bærer gul vest merket ARRANGØR.

Som arrangør vil vi gjøre vært beste for at turneringen skal bli en fin opplevelse for alle deltakere.

Hilsen,

Turneringskomiteen

Turneringsledelse & viktige telefonnumre

Turneringsleder Informasjon Innkvartering / Transport

Stein Løken Clason           Jan Arild Rinder           Toril N. Høiland

908 34 660                         905 77 352                     911 06 540

stein.l.clason@avinor.no jan.rinder@lyse.net      toril.hoiland@lyse.net

Vaktmester Ãsenhallen 51 64 16 20

Kafeteria:

Kafeteria i hallene vil være åpen under hele arrangementet. Her kan det kjøpes forfriskninger, snop og mindre matretter. Ingen salg i Solahallen, som ligger i gangavstand fra Åsenhallen (hovedsekr.).

Haller:

Åsenhallen A og B To haller v/sentralidrettsanlegget pÃ¥ Sola. 2 km fra Sola sentrum

Solahallen på Sola. Gangavstand fra Åsenhallene

Dysjalandshallen Ligger på Tjelta ca 5 km sør for Åsenhallene

Tanangerhallen Ligger på Tananger, ca 5 km vest for Åsenhallene

Austråtthallen Ligger ved E 39, ca 8 km sør for Åsenhallene.

Tilreisende lag som kjøper A eller B pakke vil spille i Åsenhallene eller Solahallen.

Premiering:

A-sluttspillet: 1. premie pokal til gull-lagets spillere (maks 15 spillere)

2. premie pokal til sølv-lagets spillere (maks 15)

1. premie lagpokal til gull-laget

2. premie lagpokal til sølv-laget

B-sluttspillet: 1. premie lagpokal til gull-laget i hver klasse

Dommere:

Dommere vil i vesentlig grad være registrert i NHF Region Sør-Vest

Lag som ønsker å ha med dommere, må få dette avklart med dommeransvarlig på forhånd. Se www.teppan.no for info om dommerpåmelding.

Glemte effekter:

Tøy, gjenstander eller lignende som blir gjenglemt samles og oppbevares i hovedsekretariatet under turneringen. Uavhentet tøy blir tatt vare på en måned etter turneringen er avsluttet.

Kampreglement

Sandnes Sparebank Cup 2010

Sola 17. - 19. september 2010


Premiering:    

A-sluttspillet:    1. premie pokal til gull-lagets spillere (maks 15 spillere)

                        2. premie pokal  til sølv-lagets spillere (maks 15)

                        1. premie lagpokal til gull-laget

                        2. premie lagpokal til sølv-laget                      

B-sluttspillet:    1. premie lagpokal  til gull-laget i hver klasse

Dommere:

Dommere vil i vesentlig grad være registrert i NHF Region Sør-Vest
Lag som ønsker å ha med dommere, må få dette avklart med dommeransvarlig på forhånd. Se www.teppan.no for info om dommerpåmelding.

Kampreglement:

Turneringen blir spilt etter SANDNES SPAREBANK CUP sitt reglement samt NHFs lover og spilleregler. Klubbene plikter å gjøre dette reglementet kjent for sine medlemmer.

Det lag som ikke følger bestemmelsene i dette og andre ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapport sendes NHF.

All bruk av alkohol er forbudt under hele arrangementet.

Registrering:

Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet i Åsenhallen for utlevering av deltakerbevis og informasjon.

Dispensasjoner:

Alle lag med spesielle dispensasjoner fra sin hjemmekrets, eller dispensasjoner godkjent av turneringsledelsen, gjøres gjeldende i denne turneringen.

Lag med dispensasjon/er blir automatisk satt til sisteplass etter innledende puljespill. Resultatet i kampene som laget har spilt i innledende puljespill vil være tellende for alle motstanderlagene, dvs har laget med dispensasjon/er tapt en kamp, vil motstanderlaget få to poeng og den pluss-score som resultatet tilsier. Og for motstanderlaget vil resultatet fra kampen mot "disp-laget" være tellende når poeng og plassering utregnes etter endt puljespill. "Disp-lag" vil spille i B-sluttspillet på lik linje med andre lag, dvs også kunne vinne B-finaler.

Klubber som stiller flere lag i samme aldersklasse må være obs på at spillere IKKE kan brukes på mer enn et lag i samme aldersklasse.

Dispensasjoner eller søknad om dispensasjoner må være sendt/levert til turneringskomiteen eller hovedsekretariatet, og registrert og godkjent før første kamp. Det er klubben/laget sitt ansvar å forsikre seg om at dette er i orden før laget spiller sin første kamp i turneringen.

Jury:

Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer. Juryens sammensetning skal være som følger:
1 representant fra deltakende lag - 1 representant fra dommerne - 1 representant fra arrangøren. Juryen vil bli bekjentgjort før turneringens første kamp.

Årsklasser:

Aktivitetsklasser:

Jenter/Gutter 9 âr - 10 År født 2001/2000
Jenter/Gutter  11 År føst 1999      
Klasser med resultatregistrering:
Jenter/Gutter                12 år                        født 1998
Jenter/Gutter                13 år                        født 1997
Jenter/Gutter                14 år                        født 1996
Jenter/Gutter                15 år                        født 1995
Jenter/Gutter                16 år                        født 1994
Jenter/Gutter                17/18 år                  født 1993/92
Spillesystem:
Innledende puljespill, A-sluttspill og B-sluttspill. Det henvises forøvrig til spilleplanen.
Drakter:

Ved lik draktfarge skal det lag som står nevnt sist i kampoppsettet skifte drakter eller spille med vester. Draktfarge på lagene står i programmet.

Avkast:

Laget som står først i kampoppsettet ("hjemmelag") starter med ballen. Laget stiller på venstre banehalvdel, sett fra sekretariatet.
Lagene må være klar til kampstart 5 min. før kampen starter.
Det benyttes ikkelags time-out under denne turneringen.
(Kun stopp i spillet i situasjoner bestemt av dommer).
Det er ikke pause mellom 1. og 2. omgang, og 2. omgang begynner med avkast av det laget som stod sist i kampoppsettet ("bortelag"). Sidebytte foretas kun i sluttspill-finaler.

Spilletid:

Puljespill:

Jenter/Gutter                9-11 år            1 x 15 min      ikke sluttspill

Jenter/Gutter                12 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                13 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                14 år                2 x 10 min  
Jenter/Gutter                15 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                16 år                2 x 10 min

A-sluttspill, B-sluttspill og B-finaler:

Jenter/Gutter                12 år                2 x 10 min Som innledende puljespill
Jenter/Gutter                13 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                14 år                2 x 10 min  
Jenter/Gutter                15 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                16 år                2 x 10 min

A-finaler

Jenter/Gutter                12 år                2 x 15 min
Jenter/Gutter                13 år                2 x 15 min
Jenter/Gutter                14 år                2 x 15 min 
Jenter/Gutter                15 år                2 x 15 min
Jenter/Gutter                16 år                2 x 15 min

Resultatavgjørelser:

Rekkefølgen innenfor hver pulje bestemmes av poengtallet:  

 2 poeng for seier

1 poeng for uavgjort

0 poeng for tap

Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen slik:

1.    Målforskjell

2.      Flest mål i samtlige spilte kamper

3.      Innbyrdes oppgjør

4.      Loddtrekning

 

Sluttspillet:

Kampene spilles etter cup-system.

Ved uavgjort resultat fortsetter kampen, og dommer avgjør ved myntkast hvilket lag som starter med ballen. Laget som scorer det første målet har vunnet ("Golden Goal"). Ingen tidsbegrensning på "Golden Goal" spillet.

Protester:

Eventuelle protester skal innleveres skriftlig i banesekretariatet senest 10 min etter kampslutt. Protestgebyr kr. 600,- vedlegges protesten. Dersom en protest skal behandles må det være angitt på kampens rapportskjema ved banesekretariatet at protest innleveres.

Det er banesekretariatets ansvar å sørge for at protesten sammen med protestgebyret blir levert til hovedsekretariatet så raskt som mulig.

Enhver fravikelse fra disse prosedyrene vil automatisk medføre at protesten forkastes uten behandling. Protestgebyret vil da bli refundert."